De luidklokken

In de klokkenstoel hangen vier luidklokken met de tonen e-fis-gis-cis2. De twee jongste klokken, toevallig ook de grootste en de kleinste, spelen nu ook mee in de beiaard. De twee andere klokken zijn ouder en hebben hun eigen klankspectrum, dat niet bij de beiaard past. Tot in de jaren zestig bezat de toren nog een middeleeuwse klok. Deze werd er, omwille van barsten, hergoten.