De kerk en toren

De eerste sporen van de kerk dateren vermoedelijk al vanuit de vroege middeleeuwen. Toen werd er een houten kapel ingericht om als eerste bidplaats te dienen. In de loop van de 13e eeuw werd de eerste stenen kerk gebouwd met een altaar gewijd aan diverse heiligen. detail_kaft_NiklaaskerkIn de 16e eeuw werd de nu nog bestaande toren aangebouwd in een laatgotische stijl, maar tijdens de woelige periode van de godsdienstoorlogen bleef de kerk niet gespaard. In 1619, tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlandse Republiek en Spanje, werd de toren in brand gestoken. Maar zoals een feniks uit zijn as herrijst, werd ook de toren heropgebouwd in 1622. In 1680 werd de zijbeuk toegevoegd en drie jaar later werd de torenspits vernieuwd.

Verder duurde het tot 1807 alvorens de kerk een eigen orgel kreeg, dat afkomstig was uit de Sint-Janskerk van Diest. In de periode van de geboorte van de nieuwe natiestaat België in 1830 werd de kerk opnieuw hersteld en werden er twee zijbeuken toegevoegd. 1892 sloeg het noodlot weer toe. Als gevolg van een blikseminslag, brandde een gedeelte van de toren af, enkele jaren later volgde de herstelling. In het begin van de 20ste eeuw werd de oude kerk afgebroken en vervangen door een grotere neogotische kerk. Deze werd in 1905 ingewijd. In 1944 tijdens de bevrijding van Europa werd de kerk opnieuw beschadigd.sint-niklaaskerk-neerpelt

Doordat de kerk verzwakt was, waaide in 1946 de toren eraf en een jaar later ook nog eens het nooddak. Hierna volgde een lange periode van herstel, waarbij pas in 1962 de toren volledig werd hersteld en de spits haar oude vorm terugkreeg.