De beiaard

De twee bestaande luidklokken (gegoten door de firma Petit en Fritsen), de grootste (e1) en de kleinste (cis2), maken deel uit van de Een zingende toren met een rijke geschiedenis 8 beiaard. Deze klokken worden door de beiaardier met hamers aangeslagen. De hamers bevinden zich aan de buitenkant van de klok, waardoor de klokken nog kunnen luiden. De grootste luidklok is ook de grootste klok van de beiaard en laat bij – gevolg de laagste toon horen: e1 (mi). De eerstvolgende toon van de beiaard is de lage do (absolute toon: a1, gewicht: 450 kg). Dit is de zwaarste klok die nieuw gegoten werd. Deze klok is voorzien van gietersnaam, jaartal en sierrand.

Video #1 48
Om tot een volledige beiaard te komen, heeft de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten nog 45 nieuwe klokken gegoten. Alle klokken, op de grootste nieuwe klok na, zijn functioneel uitgevoerd, dus zonder tekst of versieringen. Het totale gewicht van de 46 nieuwe klokken bedraagt 3564 kg. De opstelling, inrichting en het stemmingspatroon werden bepaald door de adviseur: Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier van Utrecht. De klokken worden aangeslagen door klepels (aan de binnenkant van de klok), die verbonden zijn aan het klavier. Het klavier staat in Neerpelt boven de klokken, in de voet van de torenspits en werd in een fraaie cabine geplaatst. Het klavier volgt de maatvoering en ontwerp van de wereld – standaard, zoals overeengekomen door de BWF (Beiaard Wereld Federatie). De 35 zwaarste klokken van de beiaard kunnen ook automatisch tot klinken gebracht worden door een electropneumatisch speelwerk, gekoppeld aan de klaviertoetsen. De spelcomputer met het muziekprogramma staat in de speelcabine.